OMSORG VID EN NÄRSTÅENDES BORTGÅNG!

Begravninsbyrå Forsell är medlem i Finlands Begravningsbyråers förbund och Memoria. Vi betjänar må-fre kl. 9.00-16.30
begravningsbyrå forsell begravningsbyrå vasa
Begravningsbyrå Forsell grundades år 1896 och är Vasanejdens äldsta begravningsbyrå. Vår långa och genuina erfarenhet på området garanterar och förpliktigar oss att ge den avlidne en värdig begravning.
Det viktigaste har för oss alltid varit personlig och människovärdig betjäning. En begravning om- fattar många praktiska saker som de närmaste måste ta hand om.
Begravningsbyrå Forsell grundades år 1896 och är Vasa- nejdens äldsta begravningsbyrå. Vår långa och genuina erfarenhet på området garanterar och för- pliktigar oss att ge den avlidne en värdig begravning. Det viktigaste har för oss alltid varit personlig och människo- värdig betjäning. En begravning omfattar många praktiska saker som de närmaste måste ta hand om. Begravningsbyrå Forsell är medlem i Finlands Begravnings- byråers Förbund rf och är även Memoria- begravningsbyråers samarbetspartner.

OMSORG VID EN

NÄRSTÅENDES BORTGÅNG

Vi betjänar må-fre kl. 9.00-16.30
FORSELL Hautaustoimisto - Begravningsbyrå
FORSELL
Hautaustoimisto - Begravningsbyrå