HAUTAUSJÄRJESTELYT

Voidaan aloittaa hautaustoimistossa mahdollisimman pian kuoleman jälkeen.

Hautausjärjestelyt

Forsell kotikäynnit Forsell hautausjärjestelyt
Toimistossa valitsemme siunauspaikan ja ajan- kohdan. Voimme myös sopia papista, muisto- tilaisuus- ja hautapaikasta. Käymme läpi mitkä asiat jätetään hautaustoimiston tehtäväksi ja mitkä asiat omaiset haluavat hoitaa itse.
Teemme myös kotikäyntejä sopimuksen mukaan. Hautauslupaa ei tässä vaihessa vielä tarvita. Ensiohje vainajan omaisille.

HAUTAUSJÄRJESTELYT

Voidaan aloittaa hautaustoimistossa

mahdollisimman pian kuoleman

jälkeen.

Toimistossa valitsemme siunaus- paikan ja ajankohdan. Voimme myös sopia papista, muistotilaisuus- ja hautapaikasta. Käymme läpi mitkä asiat jätetään hautaustoimiston tehtäväksi ja mitkä asiat omaiset haluavat hoitaa itse.
Teemme myös kotikäyntejä sopimuksen mukaan. Hautauslupaa ei tässä vaihessa vielä tarvita. Ensiohje vainajan omaisille.
Hautausjärjestelyt
FORSELL
Hautaustoimisto - Begravningsbyrå