Kuolinilmoitukset

Kuolinilmoituksen tarkoitus ei ole pelkästään ilmoittaa kuolemantapauksesta,vaan myös ilmoittaa hautaukseen liittyvästä ajankohdasta ja paikasta, sekä halutaanko hautaus pitää esim. yksityisenä perheen keskuudessa.
Ilmoitus voidaan myös pitää kunnian- osoituksena poisnukkuneelle henkilölle. Autamme teitä kuolinilmoituksen ja/tai muistotekstin laatimisessa ja toimitamme sen puolestanne sanomalehteen.
Forsell kuolinimoitukset Muistoteksti vainajalle

KUOLINILMOITUKSEN SUUNNITTELU

Julkaisemalla kuolinilmoituksen muistatte vainajaa, kerrotte hänen poismenostaan,

kutsutte mahdollisesti siunaustilaisuuteen tai kiitätte osanotosta.

KUOLINILMOITUKSEN

SUUNNITTELU

Julkaisemalla kuolinilmoituksen

muistatte vainajaa, kerrotte hänen

poismenostaan, kutsutte mahdol-

lisesti siunaustilaisuuteen tai

kiitätte osanotosta.

Kuolinilmoituksen tarkoitus ei ole pelkästään ilmoittaa kuoleman- tapauksesta,vaan myös ilmoittaa hautaukseen liittyvästä ajankohdasta ja paikasta, sekä halutaanko hautaus pitää esim. yksityisenä perheen keskuudessa.
Ilmoitus voidaan myös pitää kunnian- osoituksena poisnukkuneelle henkilölle. Autamme teitä kuolin- ilmoituksen ja/tai muistotekstin laati- misessa ja toimitamme sen puolestanne sanomalehteen.
Kuolinilmoitukset
FORSELL
Hautaustoimisto - Begravningsbyrå