Minnesstunden

Begravningsbyrå minnesstund Forsell minnesstund
Minnesstund hålls i allmänhet genast efter jord- fästningen och den kan ordnas i en församlings- sal, i hemmet eller i annan lokal.
Vi har fullständig service beträffande servering på minnesstunder.

PLANERING AV MINNESSTUNDEN

Minnesstunden
Minnesstund hålls i allmänhet genast efter jordfästningen och den kan ordnas i en församlingssal, i hemmet eller i annan lokal.
Vi har fullständig service beträffande servering på minnesstunder.

PLANERING AV

MINNESSTUNDEN

FORSELL
Hautaustoimisto - Begravningsbyrå