Minnesstunden

Begravningsbyrå minnesstund Forsell minnesstund
Minnesstund hålls i allmänhet genast efter jord- fästningen och den kan  ordnas i en församlings- sal, i hemmet eller i annan lokal.  
Vi har fullständig service beträffande servering  på  minnesstunder.

PLANERING AV MINNESSTUNDEN

 

Minnesstunden
Minnesstund hålls i allmänhet genast efter jordfästningen och den kan  ordnas i en församlingssal, i hemmet eller i annan lokal.  
Vi har fullständig service beträffande servering  på  minnesstunder.

PLANERING AV

MINNESSTUNDEN

 

FORSELL
Hautaustoimisto - Begravningsbyrå