Minnesverser

Exempel på korta verser * Älskad – saknad * Med djup saknad * I tacksamt minne bevarad * Djupt sörjd * I kärt minne bevarad * Sov i ro * Vila i frid * En sista hälsning * Tack för din kärlek * En människa är lik en fläkt, hennes dagar som en försvinnande skugga.
* Bred dina vida vingar o Jesus, över mig och låt mig stilla vila i ro och väl hos dig. * När dagarnas tal är fyllda skärs väven från bommen ner. Och livets skiftande öden kan aldrig ändras mer. * Att dö är seger, inte nederlag. Det lyser över bergen. Natt har blivit dag. * Allt är nära, allt är långt ifrån. Allt är givet människan som lån. * Nu hjärtats frid ej störes av världens oro mer, ty du har funnit landet där solen ej går ner.

VERSER OCH MINNESFRASER

Muistolauseita voitte käyttää surulaitteiden korteissa ja nauhoissa,

kuolinilmoituksissa sekä surunvalitteluissa.

MINNESVERSER

Muistolauseita voitte käyttää suru-

laitteiden korteissa ja nauhoissa,

kuolinilmoituksissa sekä

surunvalitteluissa.

Minnesverser
Exempel på korta verser * Älskad – saknad * Med djup saknad * I tacksamt minne bevarad * Djupt sörjd * I kärt minne bevarad * Sov i ro * Vila i frid * En sista hälsning * Tack för din kärlek * En människa är lik en fläkt, hennes dagar som en försvinnande skugga.
Muistolauseita voitte käyttää surulait teiden korteissa ja nauhoissa, kuolin ilmoituksissa sekä surunvalitteluissa.
FORSELL
Hautaustoimisto - Begravningsbyrå